>

Rozwiązania - Badania, szkolenia, trening, coaching i rozwiązania biznesowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozwiązania

Wdrożenie standardów

Pojedynczy handlowcy dzięki swoim zasobom odnoszą sukcesy dzięki relacjom, wypracowanym zwyczajom, umiejętności interpersonalnych. Wiele organizacji sprzedażowych ma swoje wypracowane standardy sprzedażowe. Jedną z naszych specjalności są projekty polegające na mappingu, testowaniu i wdrażaniu standardów pracy zespołów handlowców.
Wdrożenie treningu handlowców

Jednym z najlepszych i sprawdzonym przez nas sposobów na podnoszenia kompetencji organizacji komercyjnych jest upowszechnianie zarządzania poprzez uczenie. Funkcjonuje on m.in. pod nazwą treningu w modelu EDAC. Zmiana roli szefa zespołu sprzedaży z arbitra czy poganiacza w nauczyciela i wspierającego trenera przynosi często nadspodziewanie dobre, wymierne rezultaty.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego