>

Coaching - Badania, szkolenia, trening, coaching i rozwiązania biznesowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

Coaching

Istotą coachingu jest przede wszystkim uwalnianie ludzkiego potencjału jak i umacnianie własnej efektywności. Coaching bardziej pomaga się uczyć niż uczy. Coaching postrzega ludzi w kontekście przyszłości a właściwie tego co mogą osiągnąć, mniejszą rolę odgrywają minione osiągnięcia. Rolą coacha jest wydobycie z klienta właściwego celu do którego chce dążyć, jak również „ścieżek” dojścia do niego.

Oferta ta realizowana jest przez certyfikowanych coachów zgodnie z celem określonym na początku sesji 1 na 1 i/lub w porozumieniu ze sponsorem.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego