>

Badania - Badania, szkolenia, trening, coaching i rozwiązania biznesowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania

360° to metoda badawcza pozwalająca na pozyskaniu informacji na temat kompetencji danego menagera. Konkretne zachowania badane są za pomocą zebrania i analizy informacji zwrotnych od grupy osób: przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz od innych osób, z którymi pracuje tj. klientów, dystrybutorów, członków zespołu projektowego. Efektem końcowym jest obszerny raport. Badanie 360° pozwala na odpowiednie ukierunkowanie jego rozwoju zawodowego i zwiększa świadomość kompetencji własnych menedżera.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego